Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Persoonlijke en familiegegevens - Persoonlijke identificatiegegevens

Naam, titel, adres (privé, werk), vroegere adressen, telefoonnummer (privé, werk), identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke.