Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persoonlijke identificatiegegevens

Persoonlijke en familiegegevens

Naam, titel, adres (privé, werk), vroegere adressen, telefoonnummer (privé, werk), identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke.