Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Gegevens betreffende de gezondheid - Psychische gegevens

Meningen betreffende de persoonlijkheid of het karakter.