Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Psychische gegevens

Gegevens betreffende de gezondheid

Meningen betreffende de persoonlijkheid of het karakter.