Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gegevens betreffende de psychische gezondheid

Gegevens betreffende de gezondheid

Medisch dossier, medisch verslag, diagnose-informatie, behandelingen, analyseresultaten.