Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Gegevens betreffende de gezondheid - Gegevens betreffende de psychische gezondheid

Medisch dossier, medisch verslag, diagnose-informatie, behandelingen, analyseresultaten.