Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Schulden, uitgaven

Financiële gegevens

Totale uitgaven, huurgelden, leningen, hypotheken en andere vormen van krediet.