Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Financiële gegevens - Schulden, uitgaven

Totale uitgaven, huurgelden, leningen, hypotheken en andere vormen van krediet.