Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bijzonderheden betreffende de verzekeringen

Financiële gegevens

Aard van de verzekering, bijzonderheden betreffende de gedekte risico’s, verzekerde bedragen, periode gedurende welke de risico’s zijn gedekt, vervaldatum, al dan niet uitgevoerde of ontvangen betalingen, stand van de overeenkomst