Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Financiële gegevens - Bijzonderheden betreffende de verzekeringen

Aard van de verzekering, bijzonderheden betreffende de gedekte risico’s, verzekerde bedragen, periode gedurende welke de risico’s zijn gedekt, vervaldatum, al dan niet uitgevoerde of ontvangen betalingen, stand van de overeenkomst