Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Contact

Het functioneren van deze site

 

We leren graag bij en bekijken regelmatig hoe we deze site nog duidelijker en toegankelijker kunnen maken. Daarom, indien u opmerkingen heeft, of over informatie beschikt die voor deze website van toepassing is, kan u steeds contact opnemen met de FOD BOSA

Wanneer u ons contacteert, aanvaardt u dat we de door u meegedeelde contactgegevens kunnen gebruiken om u zonodig extra verduidelijkingen te vragen om uw commentaar beter te kunnen begrijpen.

We zullen alle toegezonden commentaren aandachtig bekijken en indien weerhouden meenemen in toekomstige bijwerkingen van de site.

 

Verwerking van de gegevens

 

Hoe neem ik contact op met de overheid?

Als u vragen hebt over het concrete gebruik van uw data, kan u hiervoor terecht bij de verantwoordelijke overheidsinstelling, waarvan u de contactgegevens bovenaan elke pagina met gegevensverwerkingen van de instelling terugvindt. Wanneer u op de pagina van een organisatie bent, vindt u de nodige contactgegevens bovenaan elke pagina, net boven het woord "geregistreerde verwerking". Deze adressen zijn ook te vinden onderaan elk van de geraadpleegde fiches.

 

Wat te doen wanneer ik geen antwoord krijg van de verantwoordelijke overheidinstelling op mijn vragen?

Indien u moeilijkheden ondervindt met de verwerking van uw persoonsgegevens kan u altijd met de Gegevensbeschermingsautoriteit contact opnemen.