Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid

Gegevens betreffende de gezondheid

Medisch dossier, medisch verslag, diagnose-informatie, behandeling, analyseresultaat, Handicap of gebrek, dieet; andere bijzondere vereisten in verband met de gezondheid tijdens een reis of een verblijf.