Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Financiële transacties

Financiële gegevens

Bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald, toegekend krediet, wisselborgstelling, betalingswijzen, overzicht van de betalingen, deposito’s en andere waarborgen.