Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Financiële gegevens - Financiële transacties

Bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald, toegekend krediet, wisselborgstelling, betalingswijzen, overzicht van de betalingen, deposito’s en andere waarborgen.