Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gegevensuitwisseling

Sociale zekerheid & E-Health

Gegevensuitwisseling binnen en buiten het netwerk van sociale zekerheid 

 

Gegevensuitwisseling binnen het netwerk van sociale zekerheid

binnen NSZ

 

 

 

Gegevensuitwisseling naar het netwerk van sociale zekerheid

naar NSZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevensuitwisseling vanuit het netwerk van sociale zekerheid

vanuit NSZ

 

 

Gegevensuitwisseling vanuit het netwerk van sociale zekerheid
(gemeenschappen en gewesten)

vanuit NSZ_gemeenschappen en gewesten