Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Beroepsgegevens - Activa die het personeelslid bezit

Wagen, werktuigen, wisselstukken, naslagwerken, andere voorwerpen die de bediende in bezit heeft.