Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Activa die het personeelslid bezit

Beroepsgegevens

Wagen, werktuigen, wisselstukken, naslagwerken, andere voorwerpen die de bediende in bezit heeft.