Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Persoonlijke en familiegegevens - Identificatiegegevens

Een reeks gegevens aan de hand waarvan de identiteit van een natuurlijke of rechtspersoon, of van een natuurlijke persoon die een rechtspersoon vertegenwoordigt, kan worden vastgesteld