Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Leefgewoonten en vrije tijd gegevens - Klachten, incidenten of ongevallen

Inlichtingen betreffende een ongeval, incident of klacht waarin de persoon die in het bestand is opgenomen betrokken is, aard van de schade of kwetsuren, betrokken personen, getuigen.