Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persoonlijke bijzonderheden

Persoonlijke en familiegegevens

Leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit.