Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gerechtelijke gegevens betreffende verdenkingen

Gerechtelijke gegevens

Verdenking van inbreuken, samenspanning met gekende misdadigers. Onderzoeken of rechtsvorderingen (burgerlijke of strafrechtelijke) die ondernomen zijn door of tegen de geregistreerde persoon.