Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Gerechtelijke gegevens - Gerechtelijke gegevens betreffende verdenkingen

Verdenking van inbreuken, samenspanning met gekende misdadigers. Onderzoeken of rechtsvorderingen (burgerlijke of strafrechtelijke) die ondernomen zijn door of tegen de geregistreerde persoon.