Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Beroepsgegevens - Lidmaatschap van een vakbond

Lidmaatschap van een vakbond of een gelijkaardige groepering vervulde functies.