Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Lidmaatschap van een vakbond

Beroepsgegevens

Lidmaatschap van een vakbond of een gelijkaardige groepering vervulde functies.