Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Financiële gegevens - Bijzonderheden betreffende het pensioen

Datum waarop men deel gaat uitmaken van het pensioensysteem, aard van het systeem, datum waarop men geen deel meer uitmaakt van het systeem, ontvangen en uitgevoerde betalingen, opties, begunstigden.