Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Samenstelling van het gezin

Persoonlijke en familiegegevens

Elke persoon in een huishouden kan tot ten hoogste één gezin behoren. Een gezin bestaat uit :hetzij een echtpaar (gehuwd of ongehuwd) en, in voorkomend geval, hun kinderen; of een persoon zonder echtgenoot/echtgenote en zijn/haar kinderen (eenoudergezin).