Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Persoonlijke en familiegegevens - Bijzonderheden betreffende de andere familie– of gezinsleden

Kinderen, personen ten laste, andere leden van het gezin, bloedverwanten in zijlijn, ouders en afstammelingen.