Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bijzonderheden betreffende de andere familie– of gezinsleden

Persoonlijke en familiegegevens

Kinderen, personen ten laste, andere leden van het gezin, bloedverwanten in zijlijn, ouders en afstammelingen.