Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Leefgewoonten en vrije tijd gegevens - Sociale contacten

Vrienden, vennoten, andere betrekkingen dan die met naaste verwanten.