Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sociale contacten

Leefgewoonten en vrije tijd gegevens

Vrienden, vennoten, andere betrekkingen dan die met naaste verwanten.