Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Privé informatie

Leefgewoonten en vrije tijd gegevens

Gegevens die over het algemeen beschouwd kunnen worden als een verhoging van het mogelijke risico met betrekking tot de rechten en vrijheden van personen