Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overzicht vorige huwelijken en verbintenissen

Persoonlijke en familiegegevens

Bijzonderheden betreffende de vorige huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de vroegere partners.