Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Immigrant status

Persoonlijke en familiegegevens

Bijzonderheden betreffende het visum, arbeidsvergunning, verblijfs– of verplaatsingsbeperkingen, bijzondere voorwaarden betreffende het verblijfsrecht.