Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Persoonlijke en familiegegevens - Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid

Identiteitskaartnummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer, pensioennummer, nummerplaat, …