Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid

Persoonlijke en familiegegevens

Identiteitskaartnummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer, pensioennummer, nummerplaat, …