Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Persoonlijke en familiegegevens - Biometrische identificatiegegevens

DNA-gegevens, vinger– en stemafdrukken, beeld van het netvlies, herkenning van het gezicht, van de vorm van de vingers of van het hand, dynamischhandtekening, …