Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Beroepsactiviteiten

Financiële gegevens

Aard van de activiteit, aard van de goederen of diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties.