Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gewoonten

Leefgewoonten en vrije tijd gegevens

Tabaksverbruik, alcoholverbruik.