Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Logo van de Belgische federale overheid

Leefgewoonten en vrije tijd gegevens - Lidmaatschappen (andere dan professionele, politieke of vakbondsmaatschappen)

Lidmaatschappen van liefdadigheids– of vrijwilligersorganisaties, clubs, vennootschappen, verenigingen, organisaties, groeperingen,…