Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wat doen de federale instellingen met mijn persoonsgegevens?

Om de dagelijkse werking van de federale instellingen te garanderen, verwerken ze persoonsgegevens van burgers.

U zal hier geen persoonsgegevens terugvinden, enkel informatie over deze gegevens: de aard van de gebruikte gegevens, welke federale overheidsinstelling over deze gegevens beschikt en wie de derden zijn met wie deze gegevens worden gedeeld.

Deze pagina’s tonen de gezamenlijke ambitie van de federale overheidsinstellingen om de burger meer transparantie te bieden op het gebruik van zijn of haar data, door laagdrempelig en op één plek een globaal en dynamisch overzicht te bieden.

Uiteraard blijft dit een continu ontwikkelproces, waarbij we uw feedback als burger goed kunnen gebruiken.

Contacteer ons gerust hier met suggesties om deze site nog duidelijker en toegankelijker te maken.

Wat kan U op deze site vinden?

Deze website geeft een overzicht van informatie uit de verwerkingsregisters van de verschillende federale instellingen.

Deze registers bieden een overzicht van het type gegevens dat wordt verwerkt, waarvoor deze gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking.

Er zijn twee verschillende weergaven:

- per categorie van gegevens

- per federale overheidsinstelling

Binnen deze pagina's zijn filters beschikbaar waarmee u verder kunt zoeken.