Other information and services: www.belgium.be
Logo of the Belgian Federal Authorities

GDPR homepage

Logo Digital Belgium

Wat doen de federale instellingen met mijn persoonsgegevens?

Om de dagelijkse werking van de federale instellingen te garanderen, verzamelen en beheren zij persoonsgegevens van burgers. Deze gegevens zullen, indien nodig, aan derden worden doorgegeven. 

Bekijk hieronder de aard van de gebruikte gegevens, welke federale overheidsinstelling over deze gegevens beschikt en wie de derden zijn met wie deze gegevens worden gedeeld.

Meer weten about Wat doen de federale instellingen met mijn persoonsgegevens?

Wat kan ik op deze site vinden?

Deze website geeft een overzicht van de verwerkingsregisters van de verschillende federale instellingen. Deze registers bieden een overzicht van het type gegevens dat wordt verwerkt, waarvoor deze gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking.

Er worden twee verschillende weergaven geboden: per type van gegevens en per organisatie. 

Binnen deze pagina's zijn filters beschikbaar waarmee u verder kunt zoeken.

 

 

Meer weten about Wat kan ik op deze site vinden?

Gegevensverwerking

Aantal verwerkingen per type federale instelling

Federale en programmatorische overheidsdiensten

816

Wetenschappelijke instellingen

123

Instellingen van openbaar nut

120

Speciale korpsen en andere organisaties

55